Wednesday, September 21, 2011

Sterkte-oefening

Strength Training

Ek het onlangs 'n nuwe stertke-oefening roetine begin. Ek het nie geweet die klein maar baie belangrike verskil tussen die frases "om gewig op te tel" en "om gewigte op te tel" nie. Ek het 'n paar vriende vertel dat ek die eerste gedoen het, maar ek het die tweede bedoel. Selfs al is die twee nie wedersyds uitsluitend nie, het die eerste frase dieselfde konnotasie in Engels en beteken gewoonlik om vet te raak. Oops!

I recently started a new strength training regimen. I didn't know the small, but very important distinction between the phrases "gaining weight" and "lifting weights." I told a few friends that I was doing the first, but I meant the second! Even though the two aren't mutually exclusive, the first phrase has the same connotation in English and usually means getting fat. Oops!

No comments: