Thursday, February 24, 2011

Jai Ho

Ek leer my vriend Chris hoe om Indiese kos te maak soos my vriendin Nikita in Boston (nou Londen) het baie jare gelede vir my gedoen. Eerste het Chris 'n Indiese kookkuns 'starter pack' nodig gehad. Daar was een probleem. Die enigste Indiese kruidenierswinkel wat ek in San Francisco geken het, was Bombay Bazar in die Mission wat nie meer in die besigheid :(. Die meeste Indiese bestanddele is ook beskikbaar by organic kruidenierswinkels soos Other Avenues, maar die speserye is gewoonlik duurder. Gelukkig het ons van Jai Ho naby Japantown uitgevind.

Ten eerste was Chris en ek 'n bietjie verdwaal. Die straatadres van die winkel was op Fillmore, maar ons kon dit nie vind nie. Uiteindelik het ons 'n Jai Ho teken gesien wat om die hoek gewys het. Dit was aan die ander kant van die winkelsentrum. Dit was baie kleiner as Bombay Bazaar, maar het alles gehad wat ons nodig gehad het! Hier is die bestanddele wat ons gekoop het:En hier is 'n paar foto's van die aandete van matar paneer (Indiese kaas met groenertjies) en jeera chawal (komynrys).Jai Ho is ook die naam van hierdie liedjie van die fliek Slumdog Millionaire en beteken 'mag oorwinning joune wees'.

I'm teaching my friend Chris how to cook Indian food, like my friend Nikita in Boston (now London) did for me many years ago. First, Chris needed an Indian cuisine "starter pack." There was one problem. The only Indian grocery store that I knew of in San Francisco was Bombay Bazar in the Mission, which is no longer in business :(. Most Indian ingredients are also available at organic grocery stores like Other Avenues, but the spices are usually more expensive. Fortunately we found out about Jai Ho near Japantown.

At first, Chris and I were a little lost. The street address of the store was on Fillmore, but we couldn't find it. Finally we saw a Jai Ho sign that pointed around the corner. It was on the other side of the shopping center. It was much smaller than Bombay Bazar, but had everything we needed! Here are the ingredients we bought:

And here's the dinner of matar paneer (Indian cheese and green peas) and jeera chawal (cumin rice).

Jai Ho is also the name of this song from the film Slumdog Millionaire and means "may victory be yours."

No comments: