Thursday, January 20, 2011

ASL Week 1

Gisteraand was die eerste aand van my Amerikaanse gebaretaal kursus. Die klasgrootte was baie klein, met net die onderwyser en twee studente, insluitend my. Ek was 'n bietjie skaam aangesien ek baie onvoorbereid was, veral in vergelyking met die ander student. Sy het reeds 'n bietjie ASL gestudeer, maar sy wou die beginner se ASL kursus inskryf want sy is van Hongarye en is nie vol vertroue met haar Engels nie. Ek dink sy praat Engels baie goed, maar ek verstaan dit is moeilik genoeg om 'n ander taal met jou moedertaal te leer!

Soos enige taalkursus het ons met die alfabet en 'n paar eenvoudige frases begin, soos die volgende:

Wat is jou naam?
Waar woon jy?
Waarvandan kom jy?

Die grammatika is baie verskillend van diƩ van Engels of Afrikaans. Byvoorbeeld, 'wat is jou naam' is 'wat naam jy' in ASL. Gesiguitdrukkings is ook baie belangrik. Vir ja/nee vrae moet jy jou wenkbroue optel, maar vir wie/wat/waar/wanneer/waarom vrae moet jy jou wenkbroue afbring. Dit was baie interessant en ek sien uit na die volgende week!

Last night was the first night of my American Sign Language course. The class size was pretty small, with just the teacher and two students, including myself. I was a little embarrassed, since I was very unprepared, especially compared to the other student. She has already studied ASL a bit, but she wanted to enroll in the beginner's ASL course because she's from Hungary and isn't confident in her English. I think she speaks English pretty well, but I understand it's difficult enough to learn another language with your first language!
Like any language course, we started with the alphabet and a few simple phrases, such as the following:

What is your name?
Where do you live?
Where are you from?

The grammar is very different from that of English or Afrikaans. For example, "what is your name" is "what name you" in ASL. Facial expressions are also very important. For yes/no questions, you need to lift your brows up, but for who/what/where/when/why questions, you need to bring your eyebrows down. It was very interesting and I look forward to next week!

No comments: