Thursday, January 20, 2011

ASL Week 1

Gisteraand was die eerste aand van my Amerikaanse gebaretaal kursus. Die klasgrootte was baie klein, met net die onderwyser en twee studente, insluitend my. Ek was 'n bietjie skaam aangesien ek baie onvoorbereid was, veral in vergelyking met die ander student. Sy het reeds 'n bietjie ASL gestudeer, maar sy wou die beginner se ASL kursus inskryf want sy is van Hongarye en is nie vol vertroue met haar Engels nie. Ek dink sy praat Engels baie goed, maar ek verstaan dit is moeilik genoeg om 'n ander taal met jou moedertaal te leer!

Soos enige taalkursus het ons met die alfabet en 'n paar eenvoudige frases begin, soos die volgende:

Wat is jou naam?
Waar woon jy?
Waarvandan kom jy?

Die grammatika is baie verskillend van dié van Engels of Afrikaans. Byvoorbeeld, 'wat is jou naam' is 'wat naam jy' in ASL. Gesiguitdrukkings is ook baie belangrik. Vir ja/nee vrae moet jy jou wenkbroue optel, maar vir wie/wat/waar/wanneer/waarom vrae moet jy jou wenkbroue afbring. Dit was baie interessant en ek sien uit na die volgende week!

Last night was the first night of my American Sign Language course. The class size was pretty small, with just the teacher and two students, including myself. I was a little embarrassed, since I was very unprepared, especially compared to the other student. She has already studied ASL a bit, but she wanted to enroll in the beginner's ASL course because she's from Hungary and isn't confident in her English. I think she speaks English pretty well, but I understand it's difficult enough to learn another language with your first language!
Like any language course, we started with the alphabet and a few simple phrases, such as the following:

What is your name?
Where do you live?
Where are you from?

The grammar is very different from that of English or Afrikaans. For example, "what is your name" is "what name you" in ASL. Facial expressions are also very important. For yes/no questions, you need to lift your brows up, but for who/what/where/when/why questions, you need to bring your eyebrows down. It was very interesting and I look forward to next week!

Wednesday, January 19, 2011

Tweede porsies / Second Helpings

Selfs al ry ek amper elke dag met my fiets werk toe, het ek nog steeds 'n probleem met my gewig. Wanneer ek aandete eet gaan ek gewoonlik vir tweede, of selfs derde porsies! Dit is 'n baie slegte gewoonte wat ek probeer om te breek, maar dit is moeilik. Gisteraand het ek fettuccine arrabiata gemaak, maar na die eerste bord kos het ek net 'n bietjie yoghurt en babawortels geëet. Hopelik sal dit in 2011 'n nuwe gewoonte word!

Even though I bike to work nearly every day, I'm still having a problem with my weight. When I eat dinner, I usually go for second, or even third helpings! It's a bad habit that I'm trying to break, but it's hard. Last night, I made fettuccine arrabiata, but after the first plate of food I only ate a little yogurt and baby carrots. Hopefully this will become a new habit for 2011!

Tuesday, January 04, 2011

Hope Sandoval

'n Paar dae gelede terwyl ek na Hollyoaks gekyk het, het ek 'n bekende stem gehoor. Dit was die enchanting* Hope Sandoval wat 'n deel van Mazzy Star is, een van my gunsteling musiekgroep van die Negentigs. Ek het geen idee dat sy ook in nog 'n musiekgroep is, staan bekend as Hope Sandoval and the Warm Inventions. Sy het 'n onvergeetlike stem en ek is baie bly om weer haar musiek te hoor. Dankie Hollyoaks! Luister na hierdie liedjie en hoor vir jouself.A few days ago while watching Hollyoaks, I heard a familiar voice. It was the enchanting Hope Sandoval, who is a member of Mazzy Star, one my favorite bands from the Nineties. I had no idea that she was also in another band known as Hope Sandoval and the Warm Inventions. She has an unforgettable voice and I'm really happy to hear her music again. Thanks Hollyoaks! Listen to this song and hear for yourself.

* Hoe sê jy enchanting?

Monday, January 03, 2011

ASL

My ouers en suster weet nog nooit wat om vir my te kry vir Kersfees nie, dus stuur hulle geld aan my. Dis nie 'n probleem nie, want dis pret om my eie gawes te koop :). Hierdie jaar het ek besluit om die geld te gebruik om vir 'n taalkursus by ABC Language Exchange te registreer . Ongelukkig is daar nie 'n Afrikaanskursus beskikbaar nie, dus het ek 'n ander taal gekies wat ek in belangstel.

Toe ek 'n kind was, was ek gefassineer met Amerikaanse Gebaretaal wat ook bekend staan as ASL. Ek het probeer van 'n biblioteekboek om dit te leer, maar dit was moeilik. Hierdie keer sal ek deelneem aan 'n 12 weke ASL kursus by die bogenoemde taalskool. Hopelik sal dit 'n stewige grondslag gee vir toekomstige studies!My parents and sister never know what to get me for Christmas, so they send me money. It's not a problem, since it's fun to buy my own gifts. This year, I decided to use the money to register for a language course at ABC Language Exchange. Unfortunately, there isn't an Afrikaans course available, so I chose another language that I'm interested in.

When I was a child, I was fascinated with American Sign Language, also known as ASL. I tried to learn it from a library book, but that was difficult. This time, I'm taking part in a 12-week ASL course at the aforementioned language school. Hopefully it'll provide a solid foundation for future studies!