Thursday, December 30, 2010

15.000 woorde / 15,000 Words

Na 'n jaar het ek uiteindelik aangehou om my NaNoWriMo roman te skryf! My doel was 15.000 woorde in Desember en ek het 'n dag vroeg dit bereik :). Die boek het nou 'n totaal van 66.000 woorde en sal waarskynlik omtrent 90.000 woorde wees wanneer dit voltooi is. Voorspoedige Nuwe Jaar almal!

After a year, I finally got back to writing my NaNoWriMo novel! My goal was 15,000 words in December and I reached it a day early :). The book now has a total of 66,000 words and will probably be around 90,000 words when finished. Happy New Year everyone!

No comments: