Thursday, December 30, 2010

15.000 woorde / 15,000 Words

Na 'n jaar het ek uiteindelik aangehou om my NaNoWriMo roman te skryf! My doel was 15.000 woorde in Desember en ek het 'n dag vroeg dit bereik :). Die boek het nou 'n totaal van 66.000 woorde en sal waarskynlik omtrent 90.000 woorde wees wanneer dit voltooi is. Voorspoedige Nuwe Jaar almal!

After a year, I finally got back to writing my NaNoWriMo novel! My goal was 15,000 words in December and I reached it a day early :). The book now has a total of 66,000 words and will probably be around 90,000 words when finished. Happy New Year everyone!

Thursday, December 09, 2010

Handwoordenboek Engels-Nederlands / English-Dutch Dictionary

Ek was besoek deur 'n kollega van die vorige kantoor (oor 'n jaar gelede) waar ek gewerk het. Sy is 'n Nederlander en sal binnekort terugkeer na Nederland. Toe sy gehoor het oor my Afrikaanse studies, het sy ook my aangemoedig om Nederlands aan te leer. Een van die dae, maar ek wil eers vlot Afrikaans praat ('n lang tyd weg). Vandag het sy my die van Dale Handwoordenboek Engels-Nederlands gegee. Wat 'n baie aangename verrassing!

I was visited by a coworker from the previous office (over a year ago) where I used to work. She's Dutch and will be returning to the Netherlands soon. When she heard about my Afrikaans studies, she also encouraged me to learn Dutch. One of these days, but first I want to speak fluent Afrikaans (a long time away). Today she gave me the van Dale English-Dutch dictionary. What a pleasant surprise!