Tuesday, October 19, 2010

Selfoonwekkers en heuwels / Cellphone alarms and Hills

Ek probeer nog om ‘n oggendmens te word. Ek het 6:45vm wakker geword, maar ek het nie van die bed tot 7:15vm uitgeklim. Ek gebruik my selfoon soos ‘n wekker en stel dit drie keer, 15 minute apart. Ek weet dat dit ‘n slegte gewoonte is en ek gaan probeer om dit te stop.

In ander nuus fietsry ek op die hele weskant van die baie groot heuwel naby my werk. Vanoggend was net die derde keer. Die eerste keer het ek dit gedoen (verlede week), my longe het gevoel asof hulle gaan bars! Een van die dae sal ek op die ooskant fietsry, maar daardie kant is baie moeiliker.

I'm still trying to become a morning person. I woke up at 6:45am, but I didn't get out of bed until 7:15am. I use my cell like an alarm clock and set it three times, 15 minutes apart. I know it's a bad habit and I'm going to try to stop it.

In other news, I'm cycling up the entire west side of the huge hill near work. This morning was the third time. The first time I did it, my lungs felt like they were going to burst! One of these days I'll cycle up the east side, but that side is much harder.

2 comments:

Anonymous said...

Ek is ook glad nie 'n oggend mens nie. Ek konsentreer beter in die aand.
Ongelukkig moet ek elke oggend 6:30 uit die bed uit klim om betyds vir klas betyds te wees, so ek word geforseer om vroeg te gaan slaap.

Verdant said...

Hoe vroeg is vroeg ;)?