Monday, October 25, 2010

Spyker / Nail

Ek het vanoggend oor 'n spyker met my fiets gery :(. Nog 'n pap wiel. Ek was nog twee myl van die werk af, dus ek moes die trein neem. Ek moes ook my fiets buite 'n kafee vasketting want fietse is nie toegelaat op MUNI nie (hopelik is dit nog daar). Ek was net 20 minute laat, maar wat 'n irritasie! Gelukkig sal 'n kollega my later na die cafe toe neem en dan sal ons na die fietswinkel gaan. Ek moet leer hoe om 'n fietsband om te ruil!

This morning I rode over a nail with my bike :(. Another flat tire. I was still two miles from work, so I had to catch the train. I also had to lock my bike outside of a cafe since bikes aren't allowed on Muni (hopefully it's still there). I was only 20 minutes late, but what a hassle! Luckily a coworker is taking me to the cafe later and then we're going to the bike shop. I need to learn how to change a bike tire!

Tuesday, October 19, 2010

Selfoonwekkers en heuwels / Cellphone alarms and Hills

Ek probeer nog om ‘n oggendmens te word. Ek het 6:45vm wakker geword, maar ek het nie van die bed tot 7:15vm uitgeklim. Ek gebruik my selfoon soos ‘n wekker en stel dit drie keer, 15 minute apart. Ek weet dat dit ‘n slegte gewoonte is en ek gaan probeer om dit te stop.

In ander nuus fietsry ek op die hele weskant van die baie groot heuwel naby my werk. Vanoggend was net die derde keer. Die eerste keer het ek dit gedoen (verlede week), my longe het gevoel asof hulle gaan bars! Een van die dae sal ek op die ooskant fietsry, maar daardie kant is baie moeiliker.

I'm still trying to become a morning person. I woke up at 6:45am, but I didn't get out of bed until 7:15am. I use my cell like an alarm clock and set it three times, 15 minutes apart. I know it's a bad habit and I'm going to try to stop it.

In other news, I'm cycling up the entire west side of the huge hill near work. This morning was the third time. The first time I did it, my lungs felt like they were going to burst! One of these days I'll cycle up the east side, but that side is much harder.

Sunday, October 03, 2010