Monday, August 09, 2010

Net my geluk

Just my Luck

Ek het vanoggend 6h30vm wakker geword (dit was 'n wonderwerk!) sodat ek kon swem... en die swembad was toe.

I woke up this morning at 6:30am (it was a miracle!) so that I could swim... and the pool was closed.

No comments: