Sunday, March 28, 2010

Roer

"Roer" is 'n Afrikaanse kookprogram wat ek geniet. Hier is 'n episode met Charlene Truter wat 'n vegetariese kerrie maak."Stir" is an Afrikaans cooking show that I enjoy. Here's an episode with Charlene Truter who's making a vegetarian curry.

Friday, March 26, 2010

Kamermaat se verkoue

Roommate's Cold

My kamermaat is baie siek. Hy het gister gedink dat dit beter gaan, maar sy verkoue is vandag nog erger. Ek voel jammer vir hom, maar ek is ook bekommerd. Ek moet oefen vir Bay to Breakers wat in Mei plaasvind. Ek wil nie siek word nie!

My roommate is very sick. He thought that it was getting better yesterday, but his cold is even worse today. I feel sorry for him, but I'm also worried. I need to train for Bay to Breakers, which takes place in May. I don't want to get sick!

Tuesday, March 23, 2010

Drome in Afrikaans

Dreams in Afrikaans

Vanoggend het ek 'n ander droom met 'n bietjie Afrikaans gehad. Ek was in 'n nuwe woonstel met 'n Afrikaner kamermaat.

Ek: Aangename kennis.
Kamermaat: Aangename kennis.
Ek: Hoe gaan dit?
Kamermaat: Dit gaan goed, dankie. En self?
Ek: Goed, dankie.

Nie baie nie, maar dit is beter as my eerste droom met Afrikaans. In daardie droom was ek in Suid-Afrika met 'n Nederlandse vrou wat ook 'n toeris was.

Ek: Ek praat 'n bietjie Afrikaans. Praat u Afrikaans?
Ander toeris: Ja, ek praat Afrikaans... [Vinnige Afrikaans]
Ek: Ek verstaan nie.
Ander toeris: [Vinnige Afrikaans]
Ek: Ek verstaan nie!

This morning I had a dream with a bit of Afrikaans. I was in a new apartment with an Afrikaner roommate.

Me: Pleased to meet you.
Roommate: Pleased to meet you.
Me: How are you?
Roommate: I'm well, thanks. And you?
Me: Good, thanks.

Not much, but it's better than my first dream with Afrikaans. In that dream, I was in South Africa with a Dutch woman who was also a tourist.

Me: I speak a little Afrikaans. Do you speak Afrikaans?
Other Tourist: Yes, I speak Afrikaans... [Rapid Afrikaans]
Me: I don't understand.
Other Tourist: [Rapid Afrikaans]
Me: I don't understand!

Monday, March 22, 2010

Oggend Hardloop

Ek is weer moeg by die werk. Ek hardloop dikwels saans, maar vandag het ek smôrens gehardloop. Dit was baie moeilik. Ek wou nie uit die bed klim nie, maar ek het myself gedwing om dit te doen. My bene is so seer!

I'm tired again at work. I usually run at night, but today I ran in the morning. It was quite difficult. I didn't want to get out of bed, but I forced myself to. My legs are so sore!

Thursday, March 11, 2010

Sonnige Dag

Ek is lief vir vanoggend se weer! San Francisco het gewoonlik baie mis, maar die afgelope paar weke het ons baie reën hier gehad. Op Maandag was daar 'n groot reënbui met hael wat baie ongewoon is. Eindelik het ons 'n sonnige dag! Ek is by die werk en het nie my kamera nie, maar hier is 'n ou foto van sonnige San Francisco van 'n bietjie fietsreis rondom die stad.I love this morning's weather! San Francisco usually has a lot of fog, but for the past few weeks we've had a lot of rain here. On Monday, there was a big rainshower with hail, which is very rare. Finally we have a sunny day! I'm at work and don't have my camera, but here's an old photo of sunny San Francisco from a little bike tour around the city.

Tuesday, March 02, 2010

Potjie, Poykey, Potchee?

Ek het gister 'n potjie gekoop! Potjiekos is 'n baie gewilde tradisionele kos in Suid-Afrika wat ek regtig wil maak. Die meeste Afrikaans sprekende mense spreek potjie uit as "poy-key," maar ek het iets nuut geleer. Sommige Suid-Afrikaners, insluitend die Kaap-Maleiers, spreek dit uit as "potchee." Dankie aan Åsa van www.taste-africa.com en Gabrielle van die Leer Afrikaans Yahoo Groep vir hulle verduidelikings. Ek sien uit na my eie potjiekos!

I bought a South African cast-iron pot yesterday! Slow-cooked stew is a very popular, traditional food in South Africa that I really want to make. Most Afrikaans-speakers pronounce potjie as "poykey," but some South Africans, including the Cape Malays, pronounce it as "potchee." Thanks to Åsa from www.taste-africa.com and Gabrielle from theLearn Afrikaans Yahoo Group for their explanations.