Sunday, July 05, 2009

Suid-Afrikaanse Boeke

(South African Books)

Verlede week het ek twee Suid-Afrikaanse boeke gekoop, Die Afrikaners: 'n Biografie en 'n Geskiedenis van Suid-Afrika. Ek lees nou "Die Afrikaners." Dis 'n groot boek, maar baie interessant. In ander nuus het ek vir drie ure my slaapkamer skoongemaak. Ek het nou 'n hoofpyn omdat daar was baie stof in die lug.

先週は南阿の本二冊を買いました、アフカーナ: 民族史
南阿の歴史。 今は「アフカーナ」を読みます。大きい本です
けど、迚も面白いです。In other news, 三時間は私の寝室を
取片付けました。今は頭が痛いから、 黄塵です。(The standard katakana for "Afrikaner" is "Afukaana.")

Last week, I bought two South African books, The Afrikaners: Biography of a People (The subtitle of the actual Afrikaans version is truncated to "A Biography") and A History of South Africa. I'm now reading "The Afrikaners." It's a big book, but very interesting. In other news, I cleaned my bedroom for three hours. Now I have a headache because there was so much dust in the air.

My kanji is waaaay rusty. I only recognized a few on my wapro. Here's the entry with kana in place of the bits I didn't get initially:

せんしゅうはみなみあふりかの本二冊を買いました、
アフカーナ: みんぞくし とみなみあふりかのれきし。
今は「アフカーナ」をよみます。大きい本ですけど、
迚も面白いです。In other news, 三じかんは私のしんしつを
とりかたづけました。今はあたまがいたいから、こうじんです。

5 comments:

Ramses said...

Waar het jy die twee boeke gekoop in Afrikaans?

Verdant said...

Hallo daar! "Die Afrikaners" in Afrikaans is hier beskikbaar. "A History of South Africa" is net in Engels beskikbaar, maar daar is 'n soortgelyke boek "Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika" (verskillende outeurs) in Afrikaans hier beskikbaar. Jammer, my Afrikaans is sleg.

Ramses said...

My Afrikaans is ook sleg (ek ben Nederlands :-)). Kalahari is duur, maar ik ga kyk. Dankie.

Verdant said...

My plesier. Nederlands is 'n mooi taal. Ek wil dit leer, maar in die toekoms :)!

Ramses said...

Hmm, ek ben = ek is, isn't it?

Lol, my Dutch influence ;-).