Saturday, June 27, 2009

Die Luidrugtigste Vriend

(The Loudest Friend)

Gisteraand het ek per huurmotor vriende se flat toe in die Richmond buurt van San Francisco gegaan. My vriende se name is Bakker, Ben en Justin. Bakker nie was daar nie, maar my ander vriend Connor was. Bakker is in Iowa.

Ben en ek het winkel toe geloop. Ons het vleispizza vir hulle en groentepizza vir my gekoop. Almal hou van rooipeper en ons het dit op die pizzas geplaas. Connor het die meeste teen ongeluk. He left the top off the dispenser!

Connor het Half-Lewe Twee gespeel en almal het na die rekenaar speletjie gekyk. Ons het by twee-uur vm. geslaap.

Vandag om halfelf vm. het Connor opgestaan. Ben en ek om eenuur nm. opgestaan. Connor het nie ontbyt geëet nie, maar Ben het roosterbrood en yogurt geëet en ek het roosterbrood en botter
geëet. Ben en ek ook het koffie gedrink. Ben se koffie was swart, maar ek het suiker in myne geplaas.

Justin het om tien voor drie nm. opgestaan. Connor en Half-Lewe Twee het hom wakker gemaak. Connor is die luidrugtigste vriend!


Last night, I took a taxi to my friends' apartment in the Richmond district of San Francisco. My friends' names are Baker, Ben, and Justin. Baker wasn't there, but my other friend Connor was. Baker is in Iowa.

Ben and I walked to the store. We bought meat pizza for them and vegetable pizza for me, We all love red pepper and put it on the pizzas. Connor put the most by accident. He left the top off the dispenser!

Connor played Half-Life 2 and everyone watched the game. We went to sleep at 2am.

Today, Connor wok up at 10:30am. Ben and I woke up at 1pm. Connor didn't eat breakfast, but Ben ate toast and yogurt and I ate toast and butter. Ben and I also drank coffee. Ben's coffee was black, but I put sugar in mine.

Justin woke up at 2:50pm. Connor and Half-Life 2 woke him up. Connor is the loudest friend!

No comments: