Monday, July 20, 2009

Vrugte en Groente

(Fruits and Vegetables)

Vandag het ek en 'n vriend Clementstraat toe gekuier. Dis San Francisco se tweede Sjinastad. Daar is baie Sjinese restaurante, maar ons het vir middagete Burma Superstar toe gegaan. Die kos was heerlik!

Ek het van Clementstraat se winkels se goedkoop vrugte en groente vir my Youtube video gekoop:Today, a friend and I visited Clement Street. It's San Francisco's second Chinatown. There are many Chinese restaurants, but we went to Burma Superstar for lunch. The food was delicious!

I bought cheap fruits and vegetables from Clement Street's shops for my Youtube video.

Friday, July 17, 2009

Sjinese Kos

Vandag voel ek bietjie siek. Gisteraand het ek baie speseryagtig en branderig Sjinese kos geëet. Ek het vegetariese Hunan ham en Sjinese brokkoli bestel. Dit was heerlik (ek baie hou van rooi peper), maar ek het te veel geëet!

Vandag se kanji: 中華の食べ物 Sjinese kos
中華の, ちゅうか, Middel Prag* se
食べ物, たべもの, eet voorwerp

私は中華の食べ物を食べました。
Ek het Sjinese kos geëet.

* Sjina se oude naam was Middel Koninkryk.

Today I feel a little sick. Last night, I ate Chinese food that was really spicy and hot. I ordered vegetarian Hunan ham and Chinese broccoli. It was delicious (I really like red pepper), but I ate too much!

Today's kanji: 中華の食べ物 Chinese food
中華の, ちゅうか, Middle Splendor's *
食べ物, たべもの, eating thing

私は中華の食べ物を食べました。
I ate Chinese food.

* China's ancient name was Middle Kingdom.

Tuesday, July 14, 2009

KO2: One Little Word

Not only do fans create characters for the Pride High universe, they create comics, too! Check out Anne Cain's cover draft for Kid Olympus #2: One Little Word, written by Feargal Keenan.Vandag se kanji: 今日 vandag
きょう, 今 nou + 日 dag

今日はアンが「キッドオリンパス二」のカバを送りました!
Vandag het Anne "Kid Olympus 2" se dek gestuur!
Anne sent the cover for "Kid Olympus 2" today!

Today's kanji: 今日 today
きょう, 今 now + 日 day

Monday, July 13, 2009

Nommers en Tyd

(Numbers and Time)

Thursday, July 09, 2009

Torchwood is Terug!

Torchwood, een van my gunsteling TV programme is terug!

Torchwood, one of my favorite TV shows is back!

Vandag se kanji: 英国: Verenigde Koninkryk
えいこく: Brits land
トーチウッドが英国でポピュラーです。
Torchwood is populêr in die Verenigde Koninkryk.
Torchwood is popular in the United Kingdom.

Wednesday, July 08, 2009

Studeer 勉強

Vandag se kanji: 勉強 studeer
勉, べん, beur
強, きょう, sterk
勉強, べんきょう, beur + sterk = studeer

Today's kanji: 勉強 study
勉, べん, exertion
強, きょう, strong
勉強, べんきょう, exertion + strong = study

アフリカンス語と日本語を勉強します。
Ek studeer Afrikaans en Japans.
I am studying Afrikaans and Japanese.

Tuesday, July 07, 2009

Fiets 自転車 Bicycle

Vandag se kanji: 自転車 fiets
自: じ, ji, self
転: てん, ten, omwentel
車: しゃ, sha, voertuig
自転車、じてんしゃ、jitensha, self-omwentel voertuig = fiets

Today's kanji: 自転車 bicycle
自: じ, ji, self
転: てん, ten, revolving
車: しゃ, sha, vehicle
自転車、じてんしゃ、jitensha, self-revolving vehicle = bicycle

今日は自転車でオフィスへ行きました。
Vandag het ek per fiets kantoor toe gegaan.
Today, I went to the office by bike.


Monday, July 06, 2009

Suid-Afrika 南阿

Vandag se kanji: 南阿 Suid-Afrika

南阿弗利加、みなみアフリカ、Minami Afurika, Suid-Afrika

Japans kanji en kana is dikwels verkort. Byvoorbeeld, waadopurosessa (woord prosesseerder) is dikwels bekend as waapuro.

Suid-Afrika is ook verkort:
南阿, なんア, Nan'A, Suid-Afrika


Today's kanji: 南阿 South Africa

南阿弗利加、みなみアフリカ、Minami Afurika, South Africa


Japanese kanji and kana is often abbreviated. For instance, waadopurosessa (word processor) is commonly known as waapuro.

South Africa is also abbreviated:
南阿, なんア, Nan'A, South Africa

Sunday, July 05, 2009

Suid-Afrikaanse Boeke

(South African Books)

Verlede week het ek twee Suid-Afrikaanse boeke gekoop, Die Afrikaners: 'n Biografie en 'n Geskiedenis van Suid-Afrika. Ek lees nou "Die Afrikaners." Dis 'n groot boek, maar baie interessant. In ander nuus het ek vir drie ure my slaapkamer skoongemaak. Ek het nou 'n hoofpyn omdat daar was baie stof in die lug.

先週は南阿の本二冊を買いました、アフカーナ: 民族史
南阿の歴史。 今は「アフカーナ」を読みます。大きい本です
けど、迚も面白いです。In other news, 三時間は私の寝室を
取片付けました。今は頭が痛いから、 黄塵です。(The standard katakana for "Afrikaner" is "Afukaana.")

Last week, I bought two South African books, The Afrikaners: Biography of a People (The subtitle of the actual Afrikaans version is truncated to "A Biography") and A History of South Africa. I'm now reading "The Afrikaners." It's a big book, but very interesting. In other news, I cleaned my bedroom for three hours. Now I have a headache because there was so much dust in the air.

My kanji is waaaay rusty. I only recognized a few on my wapro. Here's the entry with kana in place of the bits I didn't get initially:

せんしゅうはみなみあふりかの本二冊を買いました、
アフカーナ: みんぞくし とみなみあふりかのれきし。
今は「アフカーナ」をよみます。大きい本ですけど、
迚も面白いです。In other news, 三じかんは私のしんしつを
とりかたづけました。今はあたまがいたいから、こうじんです。

Saturday, July 04, 2009

Youtube

Happy 4th of July!

Ek het my eerste Afrikaanse Youtube videos gepos. Hoop julle geniet!Friday, July 03, 2009

Vieruur Voormiddag?!

(4 AM?!)

Ek is baie moeg omdat ek nie gisteraand lekker geslaap het nie. 'n Kamermat en sy vriende het om vieruur vm. my wakker geword! Hulle het van 'n pub of club af tuis toe gekom en het baie geraas gemaak. Vandag drink ek baie koffie...

I am really tired. Last night, I didn't sleep well. A roommate and his friends woke me at 4am! They came home from a bar or club and made a lot of noise. Today I'm drinking a lot of coffee...

Thursday, July 02, 2009

河馬と亀

(Die Seekoei en die Skilpad)

(The Hippo and the Turtle)

アフリカーンが好きですけど日本語も好きです。学問所で日本語を
勉強しました。そして三友達は日本語がはなします。日本語も
勉強します。

Ek hou van Afrikaans, maar ek ook hou van Japans. Ek het Japans in skool gestudeer en drie vriende praat dit. Ek ook weer sal Japans studeer.

I like Afrikaans, but I like Japanese, too. I studied Japanese in school and three of my friends speak it. I'll also study Japanese again, though Afrikaans will remain my primary focus for now.

There's a lot of debate on the ability to learn two languages at once. The general consensus is that the greater the difference in the languages, the better. Afrikaans and Japanese are in two completely separate language families (Indo-European and Altaic), so we'll see how this goes. It'll be a personal experiment. If it doesn't work out too well, I'll drop Japanese for now and continue on with Afrikaans.

Here's some humorous advice from a polyglot on learning languages, including more than one simultaneously:

Learning a language is like having a pet.

Afrikaans sal my seekoei wees & 日本語を私の亀がいます;).

Afrikaans will be my hippo &Japanese will be my turtle ;).

Wednesday, July 01, 2009

Doktersafspraak

(Doctor's Appointment)

Vandag het ek per bus vir 'n doktersafspraak hospitaal toe gegaan. Die bus prys het gespring. Verlede maand was dit $1.50, maar dis nou $2.00.

Dié was my eerste tyd met my nuwe dokter. My vorige dokter het privaat kliniek toe gegaan. Hy was goed, maar die nuwe een is ook goed.

Voor die afspraak het ek in die hospitaalkamer my Afrikaanse taalboek gelees. Die dokter het die boek gesien en ons het oor tale gepraat. Per Rosetta Stone het hy Frans geleer.

Die dokter het per vloeibare stikstof 'n rug spikkel verwyder. Dit was nie sleg nie, maar my rug is effens seer.

I went by bus to the hospital for a doctor's appointment today. The bus fare jumped. Last month, it was $1.50, but now it's $2.00.

This was my first time with my new doctor. My previous doctor went to a private clinic. He was good, but the new one is, too.

Before the appointment, I was reading my Afrikaans book in the hospital room. The doctor saw the book and we talked about languages. He learned French with Rosetta Stone.

The doctor removed a back mole with liquid nitrogen. It wasn't so bad, but my back is slightly sore.