Tuesday, June 23, 2009

Wetenskap Fiksie Boeke

(Science Fiction Books)

Goeiemôre. Dit is tien voor elf vm. Ek het halfnege vm. opgestaan. Ek het kwart voor tien per my rooi fiets kantoor toe gegaan. Ek is moeg. Die heuwels van San Francisco is baie groot!

Ek het verlede maand drie baie goed wetenskap fiksie boeke gekoop. Ek lees "A Rage for Revenge." Die outeur is David Gerrold. Die hoof karakter is 'n biseksueel soldaat en bioloog. Die boek is die derde in die reeks, "War Against the Chtorr." Die eerste boek is "A Matter for Men" en die tweede boek is "A Day for Damnation." Die outeur ook was 'n Star Trek skrywer. Hy het "The Trouble with Tribbles" geskryf :).

Good morning. It's 10 before 11am. I got up at half to 9am. I went to the office at quarter to ten on my red bike. I'm tired. The hills of San Francisco are really big!

Last month I bought three really good science fiction books. I'm reading "A Rage for Revenge." The author is David Gerrold. The main character is a bisexual soldier and biologist. The book is the third in the series, "War Against the Chtorr." The first book is "A Matter for Men" and the second book is "A Day for Damnation." The author also was a Star Trek writer. He wrote "The Trouble with Tribbles" :).

No comments: